Tervetuloa Elä unoha evväitä -projektin sivustolle!

Elä unoha evväitä -projekti tarjoaa kotona asuville ikääntyneille muistisairaille ihmisille ja hoitaville omaisilleen ohjausta ravitsemuksesta ja tietoa ravinnon merkityksestä toimintakyvylle. Riittävä toimintakyky on edellytys kotona asumisen mahdollistumiselle, ja hyvin ravittuna elinpäivissä on iloa ja laatua.


Projektiesittely >>

kukonaskeleet_v3.png


Uutiset

Tutkittua: ikääntyneiden omaishoitajien ravitsemuksessa parannettavaa (21.11.2016)
Porin perusturvan alueella on tutkittu 79 ikääntyneen omaishoitajan ruokailutottumuksia. Tutkittavat ovat yli 65-vuotiaita syyskuussa 2015 alkaneisiin hyvinvointi-..

10.11.2016  Tutkittua: muistisairaan henkilön hyvää elämää kotona
20.10.2016  Voimaa ruuasta -lehdessä muistisairauksista ja ravitsemuksesta
17.10.2016  Tutkittua: ravitsemushoito parantaa iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden ravitsemustilaa