Tervetuloa Elä unoha evväitä -projektin sivustolle!

Elä unoha evväitä -projekti tarjoaa kotona asuville ikääntyneille muistisairauteen sairastuneille ihmisille ja puoliso-/omaishoitajille ravitsemukseen ja muuhun toimintakyvyn edistämiseen liittyvää ohjausta ylläpitämään kotona asumisen edellytyksiä. Muistisairaat henkilöt ovat erityisen suuressa riskissä ravitsemustilan heikentymiselle ja sen seurannaisvaikutuksille.


Projektiesittely >>

kukonaskeleet_v3.png


Uutiset

Tutkittua: kotihoidon asiakas osallistuu ympärivuorokautisessa hoidossa olevaa enemmän hoitonsa suunnitteluun (12.07.2016)
Ikääntyneen mahdollisuus vaikuttaa omaa hoitoaan koskevaan sisältöön ja toimintatapoihin on kirjattu vanhuspalvelulakiin (28.12.2012/980). Terveyden ja hyvinvoinnin..

27.06.2016  Kuuma kesä - riittävästi nestettä
07.06.2016  Muisti- ja ravitsemustietoutta Kielonpäivillä
01.06.2016  Evväitä yhdistyksen kevätretkellä Outokummussa