Hanke-esittely

Päättyneessä Elä unoha evväitä -projektissa on selvitetty muistisairaiden ihmisten ja heitä hoitavien omaisten ravitsemustilaa ja ravinnonsaantia sekä ohjattu heidät monipuolisen ruuan lähteille ruokatottumukset ja -mieltymykset yksilöllisesti huomioiden. Muistisairaiden ja omaisten tietoutta elintarvikkeista on lisätty ja ohjattu monipuolisten ostoslistojen laadintaan helpottamaan kauppa-asiointia. Lisäksi muistisairaita läheisiään hoitaville omaisille on järjestetty ruokakursseja ja neuvottu maistuvan, helposti toteutettavan kotiruuan valmistamiseen. Sote-ammattilaisille on myös annettu työvälineitä hyvän ravitsemuksen toteuttamiseen muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukemiseksi.

Muistin eväät -hanke jatkaa hyvää ravitsemusta tukevan tiedon ja käytännön ohjaustapojen levittämistä kotona asuvan ikääntyneen ja muistisairaan ihmisen terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on juurruttaa monialainen Muistin eväät -ravitsemuskuntoutusmalli osaksi kunnan kotihoidon toimivaa hoitotyön käytäntöä. Hanke toimii Pohjois-Savon Muisti ry:n toiminta-alueella eli Pohjois-Savon maakunnassa - vaekka eehän sitä tiijjä, jos ehitään muuallekkii!

Elä unoha evväitä -projekti toteutettiin yhteistyössä Kuopion kaupungin, Gerontologinen ravitsemus Gery ry:n, Savon Martat ry:n, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon ammattiopiston kanssa.

Muistin eväät -hanketta hallinnoi Pohjois-Savon Muisti ry ja tukee Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Hankkeen tarkoitus kukonaskeleet_v3.png