Hanketiedot

Elä unoha evväitä -projektissa on selvitetty muistisairaiden ihmisten ja heitä hoitavien omaisten ravitsemustilaa ja ravinnonsaantia sekä ohjattu heidät monipuolisen ruuan lähteille ruokatottumukset ja -mieltymykset yksilöllisesti huomioiden. Muistisairaiden ja omaisten tietoutta elintarvikkeista on lisätty ja ohjattu monipuolisten ostoslistojen laadintaan helpottamaan kauppa-asiointia. Lisäksi muistisairaita läheisiään hoitaville omaisille on järjestetty ruokakursseja ja neuvottu maistuvan, helposti toteutettavan kotiruuan valmistamiseen. Sote-ammattilaisille on myös annettu työvälineitä hyvän ravitsemuksen toteuttamiseen muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukemiseksi.

Muistin eväät -hanke on jatkanut hyvää ravitsemusta tukevan tiedon ja käytännön ohjaustapojen levittämistä kotona asuvan ikääntyneen ja muistisairaan ihmisen terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on ollut juurruttaa monialainen Muistin eväät -ravitsemuskuntoutusmalli osaksi kunnan kotihoidon toimivaa hoitotyön käytäntöä. Hanke on toiminut Pohjois-Savon Muisti ry:n toiminta-alueella eli Pohjois-Savon maakunnassa - hankesisältöö suap kuitennii muuttii käättee!

Elä unoha evväitä -projektin yhteistyökumppaneina olivat Kuopion kaupunki, Gerontologinen ravitsemus Gery ry, Savon Martat ry, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Savon ammattiopisto. Muistin eväät -hankkeen yhteistyökumppani oli Kuopion kaupunki.

Hankkeita hallinnoi Pohjois-Savon Muisti ry ja rahoitti Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Muistin eväät -toimintamalli kukonaskeleet_v3.png