Muistin eväät -toimintamalli

Muistin eväät -hankkeessa on hyödynnetty Elä unoha evväitä -projektissa kehitettyä
Muistin eväät -ravitsemuskuntoutusmallia. Toimintamallin avulla tahdotaan kiinnitettävän huomiota muistisairaan ihmisen normaalin ravitsemustilan ja ravinnonsaannin merkitykseen, jotta arki olisi tavallisen onnistunutta, sellaista lupsakkaa mahdollisimman usein. Ravitsemuskuntoutusmallissa ruuanhankintaan, ruuanvalmistukseen ja ruokailutilanteeseen liittyviä seikkoja tarkastellaan ratkaisukeskeisesti ihminen kokonaisena huomioiden.

Muistin eväät -malli pitää sisällään käytännön ohjeita yksilöllisten ravitsemustarpeiden, ateriarytmin ja hyvien ruokavalintojen huomioimiseksi ja edistämiseksi. Kirjallisia ja kuvallisia ohjeita voivat käyttää niin muistisairas ihminen, häntä hoitava omainen kuin myös sosiaali- ja terveysammattilainen varmistamaan hyvän ravitsemuksen arvioinnin, toteuttamisen ja seurannan.