Hankkeen tarkoitus

Muistin eväät -hankkeessa hyödynnetään Elä unoha evväitä -projektissa kehitettyä
Muistin eväät -ravitsemuskuntoutusmallia. Mallin avulla tahdotaan kiinnitettävän huomiota muistisairaan ihmisen normaalin ravitsemustilan ja ravinnonsaannin merkitykseen, jotta arki olisi tavallisen onnistunutta, sellaista lupsakkaa mahdollisimman usein. Ravitsemus-kuntoutusmallissa ruuanhankintaan, ruuanvalmistukseen ja ruokailutilanteeseen liittyviä seikkoja tarkastellaan ratkaisukeskeisesti niin sanottujen toimenpiteiden kohteena oleva ihminen kokonaisena huomioiden.

Muistin eväät -malli pitää sisällään käytännön ohjeita yksilöllisten ravitsemustarpeiden, ateriarytmin ja hyvien ruokavalintojen huomioimiseksi ja edistämiseksi. Kirjallisia ja kuvallisia ohjeita voivat käyttää niin muistisairas ihminen, häntä hoitava omainen kuin myös sosiaali- ja terveysammattilainen varmistamaan hyvän ravitsemuksen arvioinnin, toteuttamisen ja seurannan.

MUISTIN EVÄÄT -ravitsemuskuntoutusmalli

Hankkeen toiminta