Hankkeiden toiminta

Elä unoha evväitä -projektin aikana saatiin tietoa kotona asuvien muistisairaiden ihmisten ja heidän omaistensa ravitsemuksesta ja toimintakyvystä mm. kotikäynneillä ja ryhmähetkissä. Kerättyjen tietojen perusteella projektiin osallistuville laadittiin yksilölliset ravitsemussuunnitelmat ja annettiin tarpeiden mukaista ravitsemusohjausta hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi toiminnallisten vertaisryhmien, kuten ruokakurssien myötä omaisille tarjottiin valmiuksia huolehtia muistisairaan läheisensä ja itsensä hyvästä ruokavaliosta ja hyvinvoinnista.

Projektin aikana kehitettiin Muistin eväät -ravitsemuskuntoutusmalli muistisairaiden ihmisten kotona asumisen tukemiseksi. Muistin eväät -hankkeessa tehtiin monialaista yhteistyötä kuntien kotihoidon ammattilaisten kanssa ja juurrutettiin toimintamallin sisältöä osaksi kotihoidon toimintaa vajaaravitsemuksen ehkäisemiseksi ja hyvän arjen mahdollistamiseksi. Yhdessä olemme enemmän!

Jutut

Mitä sinulle kuuluu? Toivon, että sait viime yönä nukuttua levollisesti. Syöthän ja juothan myös tänään säännöllisin väliajoin, monipuolisesti ja riittävästi. Ruokaviikkokalenteristasi voit tarkistaa päivän ruokalistasi ja ruoka-aikasi. Toivon, että ruokakaapeissasi on sinulle hyvää mieltä ja voimaa tuovaa evästä.

(Muistin eväät - toimintaa ruuan voimalla. MuistiKukko 1/2018, s. 18).


Lähdetään mielikuvamatkalle lähikauppaan! Tavoitteena on, että kauppapolkusi kuljettuasi hankit kotiisi omia ravitsemustarpeitasi ja makumieltymyksiäsi vastaavaa ruokaa. Tällä matkalla ruokavalintojesi tukena ovat Muistin eväät -materiaali, jota voit käyttää itsenäisesti tai yhdessä läheistesi ja ammattilaisten kanssa. Tämä on keino vahvistaa omannäköisen elämäsi toteutumista ravitsemuksessa, mikä tarkoittaa oikeuttasi saada tukea ruokavalinnoillesi ja oikeuttasi saada tietoa valintojesi merkityksestä terveydellesi, toimintakyvyllesi ja hyvinvoinnillesi.

(Muistisairaan oman tahdon tukeminen ruokavalinnoissa. MuistiKukko 2/2020, s. 18).