Hankkeen toiminta

Elä unoha evväitä -projektin aikana saatiin tietoa kotona asuvien muistisairaiden ihmisten ja heidän omaistensa ravitsemuksesta ja toimintakyvystä mm. kotikäynneillä ja ryhmähetkissä. Kerättyjen tietojen perusteella projektiin osallistuville laadittiin yksilölliset ravitsemussuunnitelmat ja annettiin tarpeiden mukaista ravitsemusohjausta hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi toiminnallisten vertaisryhmien, kuten ruokakurssien myötä omaisille tarjottiin valmiuksia huolehtia muistisairaan läheisensä ja itsensä hyvästä ruokavaliosta ja hyvinvoinnista.

Projektin aikana kehitettiin Muistin eväät -ravitsemuskuntoutusmalli muistisairaiden ihmisten kotona asumisen tukemiseksi. Muistin eväät -hankkeessa tehdään monialaista yhteistyötä kuntien kotihoidon ammattilaisten kanssa ja juurrutetaan toimintamallin sisältöä osaksi kotihoidon toimintaa vajaaravitsemuksen ehkäisemiseksi ja hyvän arjen mahdollistamiseksi. Yhdessä olemme enemmän!

Jutut

Mitä sinulle kuuluu? Toivon, että sait viime yönä nukuttua levollisesti. Syöthän ja juothan myös tänään säännöllisin väliajoin, monipuolisesti ja riittävästi. Ruokaviikkokalenteristasi voit tarkistaa päivän ruokalistasi ja ruoka-aikasi. Toivon, että ruokakaapeissasi on sinulle hyvää mieltä ja voimaa tuovaa evästä.
Muistin eväät - toimintaa ruuan voimalla. MuistiKukko 1/2018, s. 18.