Projektin kulku (päivitys kesken)

Projektin aikana saadaan tietoa kotona asuvien muistisairaiden ihmisten ja heidän omaistensa ravitsemuksesta ja toimintakyvystä mm. kotikäynneillä ja ryhmähetkissä. Saatujen tietojen perusteella projektiin osallistuville laaditaan yksilölliset ravitsemussuunnitelmat ja annetaan tarpeiden mukaista ravitsemusohjausta hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi toiminnallisten vertaisryhmien, kuten ruokakurssien myötä omaisille tarjotaan valmiuksia huolehtia muistisairaan läheisensä ja itsensä hyvästä ruokavaliosta ja hyvinvoinnista.

Projektin aikana kehitetään ravitsemuskuntoutuksen toimintamalli kotona asuvia ikääntyneitä varten, mikä juurrutetaan osaksi Kuopion kaupungin kotihoidon toimintaa ikääntyneen ihmisen vajaaravitsemuksen ehkäisemiseksi.