Mitä minulle kuuluu? Muistiviikko Pohjois-Savossa

27.09.2016

Valtakunnallinen Muistiviikko on vuosittain järjestettävä viikko, jonka tarkoituksena on levittää tietoa muistisairauksista ja vaikuttaa muistisairaiden henkilöiden ja heidän läheistensä laadukkaan elämän puolesta. Muistiviikkoa vietetään vuosittain Maailman Alzheimer-päivän (21.9.) yhteydessä ja tänä vuonna sitä vietettiin viikolla 38. Vuosina 2015–16 viikon teemana oli Oikeus hyvään elämään kotiympäristössä.

Myös Elä unoha evväitä -projekti oli aktiivisesti mukana Muistiviikolla viemässä tietoa muistisairaiden henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvointia tukevista tekijöistä. Projektia hallinnoiva Pohjois-Savon Muisti ry oli mukana järjestämässä Mitä minulle kuuluu? -tapahtumia Kuopiossa ja Tervossa. Projektipäällikkömme Tarja Puustinen puhui molemmissa tapahtumissa hyvinvointia tukevasta monipuolisesta ruokailusta sekä virikkeellisestä arjesta pohjois-savolaisille ikääntyneille ja muistisairauksista kiinnostuneille otsakkeella Millä eväillä ikäihmisen kuntoisuus pysyy hyvänä?

Mita_minulle_kuuluu_Kuopio_Tarja2.jpgMitaMinulleKuuluu_Tervo_Tarja3b.jpg

05.06.2018Muistin eväät -hankkeen Facebook-sivu käytössä
29.01.2018Uusi hanke: Muistin eväät - toimintaa ruuan voimalla
10.01.2017Hyvää vuotta 2017! Tervehdys Elä unoha evväitä -projektista
16.12.2016Tulossa keväällä 2017: Ravitsemusfoorumi Kuopiossa
21.11.2016Tutkittua: ikääntyneiden omaishoitajien ravitsemuksessa parannettavaa
10.11.2016Tutkittua: muistisairaan henkilön hyvää elämää kotona
20.10.2016Voimaa ruuasta -lehdessä muistisairauksista ja ravitsemuksesta
17.10.2016Tutkittua: ravitsemushoito parantaa iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden ravitsemustilaa
29.09.2016Yle Uutiset: hoitolaitoksessa asuvien ikääntyneiden ravitsemushaasteista
27.09.2016Mitä minulle kuuluu? Muistiviikko Pohjois-Savossa

Siirry arkistoon »