Tutkittua: ravitsemushoito parantaa iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden ravitsemustilaa

17.10.2016

Yksilöllisen ravitsemushoidon on havaittu parantavan merkitsevästi ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden ravitsemustilaa Itä-Suomen yliopistossa tehdyn NutOrMed – Laatua iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden ravitsemukseen, suun terveyden- ja lääkehoitoon –tutkimuksen mukaan. Tutkittavat olivat aliravitsemusriskissä tai aliravitsemustilassa olevia yli 75-vuotiaita. Osa tutkittavista sai omat ruokamieltymykset ja ravitsemuksen riskit huomioon ottavaa ravitsemusohjausta kuuden kuukauden ajan. Muut tutkittavat toimivat vertailuhenkilöinä. Ravitsemustilaa arvioitiin sekä MNA-testillä (Mini Nutritional Assessment) että veren albumiinitasolla.

Tutkijat korostavat, että ravitsemustilan arviointi ja ravitsemusohjaus ovat tärkeä osa kotihoidon asiakkaiden hoitoa. Ravitsemusongelmien korjaamiseksi tulee ravitsemustila arvioida säännöllisesti, kirjata ravitsemustila ja henkilökohtainen ravitsemushoitosuunnitelma hoitosuunnitelmiin sekä toteuttaa ja arvioida ravitsemushoitoa päivittäin. Tämän onnistumiseksi kotihoidon henkilökunta tarvitsee ravitsemuskoulutusta ja ravitsemusterapeutin konsultaatioapua.

Lisätietoa tutkimuksesta Itä-Suomen yliopiston sivuilla: https://www.uef.fi/-/yksilollinen-ravitsemushoito-vahensi-iakkaiden-aliravitsemusriskia-kotihoidossa

 

05.06.2018Muistin eväät -hankkeen Facebook-sivu käytössä
29.01.2018Uusi hanke: Muistin eväät - toimintaa ruuan voimalla
10.01.2017Hyvää vuotta 2017! Tervehdys Elä unoha evväitä -projektista
16.12.2016Tulossa keväällä 2017: Ravitsemusfoorumi Kuopiossa
21.11.2016Tutkittua: ikääntyneiden omaishoitajien ravitsemuksessa parannettavaa
10.11.2016Tutkittua: muistisairaan henkilön hyvää elämää kotona
20.10.2016Voimaa ruuasta -lehdessä muistisairauksista ja ravitsemuksesta
17.10.2016Tutkittua: ravitsemushoito parantaa iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden ravitsemustilaa
29.09.2016Yle Uutiset: hoitolaitoksessa asuvien ikääntyneiden ravitsemushaasteista
27.09.2016Mitä minulle kuuluu? Muistiviikko Pohjois-Savossa

Siirry arkistoon »