Tutkittua: muistisairaan henkilön hyvää elämää kotona

10.11.2016

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa selvitettiin vuosien 2015–2016 aikana millaisilla ratkaisuilla kotona asuvien pitkäaikaista palvelua saavien muistisairaiden kotona asumista tuetaan sekä miten nämä tukimenetelmät ovat yhteydessä hyvään elämään. Tutkittavia oli 2 713 ja kaikkien tutkittavien kognitio oli vaikeasti alentunut. Noin 60 % tutkittavista sai tutkimuksen mukaan ammattiavun lisäksi läheisapua kotona asumisen tukemiseen. Läheisapu ei ole edellytys kotona asumiselle, mutta se vaikuttaa siihen, millaisten ongelmien kanssa muistisairas voi tulla toimeen kotonaan.

Kotona asuvista muistisairaista henkilöistä noin 33 %:lla oli erilaisia kuntoutuksen tukiohjelmia ja muita kotona elämisen tukemiseen tähtääviä palveluja. Yleisimpiä tukipalveluja ovat päiväohjelmat sekä liikunta- ja fysioterapia. Näitä käytettiin sitä enemmän mitä enemmän apua kotona asuva tarvitsee muutoinkin.

Hyvää elämää tarkasteltiin tutkimuksessa ei-toivottujen ilmiöiden kautta. Ankeutta, turvattomuutta ja syrjäytymistä esiintyi harvemmin heillä, jotka saivat päivittäisavun lisäksi jotakin tukiohjelmaa. Ankeutta havaittiin niillä kotona asuvilla muistisairailla henkilöillä, joilla oli päivittäin kovaa tai häiritsevää kipua tai masentuneisuutta. Turvattomuutta havaittiin esiintyvän heillä, joilla oli kaatumisia tai sairaalakäyntejä tai poliklinikkakäyntejä edeltävän kolmen kuukauden aikana. Syrjäytymistä taas havaittiin henkilöillä, jotka ulkoilivat enintään kerran viikossa tai joiden arvioitiin oleva sosiaalisesti eristyneitä.

Tutkimuksesta lisää Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan avoimessa julkaisusivustossa Julkarissa osoitteessa www.julkari.fi/handle/10024/131244

05.06.2018Muistin eväät -hankkeen Facebook-sivu käytössä
29.01.2018Uusi hanke: Muistin eväät - toimintaa ruuan voimalla
10.01.2017Hyvää vuotta 2017! Tervehdys Elä unoha evväitä -projektista
16.12.2016Tulossa keväällä 2017: Ravitsemusfoorumi Kuopiossa
21.11.2016Tutkittua: ikääntyneiden omaishoitajien ravitsemuksessa parannettavaa
10.11.2016Tutkittua: muistisairaan henkilön hyvää elämää kotona
20.10.2016Voimaa ruuasta -lehdessä muistisairauksista ja ravitsemuksesta
17.10.2016Tutkittua: ravitsemushoito parantaa iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden ravitsemustilaa
29.09.2016Yle Uutiset: hoitolaitoksessa asuvien ikääntyneiden ravitsemushaasteista
27.09.2016Mitä minulle kuuluu? Muistiviikko Pohjois-Savossa

Siirry arkistoon »