Hyvää vuotta 2017! Tervehdys Elä unoha evväitä -projektista

10.01.2017

Muistikonferenssi_Kuva_Heidi_Harma_Muistin_evaat_ja_Tarja_Puustinen.JPGElä unoha evväitä -projektissa on suunnattu ajatukset ja toimet kohti projektin viimeisen toimintavuoden tavoitteita. Päätavoitteena on kehittää Muistin eväät -ravitsemuskuntoutusmalli tukemaan kotona asuvan ikääntyneen muistisairaan ihmisen hyvinvointia.

Toimintamallin kehittäminen on nyt hyvällä mallilla: Mallin sisällön eli käytännön ohjeiden hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi tai edistämiseksi juurruttaminen mm. kunnan kotihoidon hoitajien työn hyödyksi jatkuu projektipäällikkö, ravitsemusterapeutti Tarja Puustisen toimesta.

Muistin eväät -ravitsemuskuntoutusmalli pääsi menneenä vuonna esille muistisairaille ihmisille, heidän omaisilleen ja monialaisille ammattilaisille suunnatussa Muistiliiton vuotuisessa Muistikonferenssissa Helsingissä. Toimintamallin ajatusta on hyödynnetty myös useissa Pohjois-Savon Muisti ry:n ja yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa ja tapahtumissa pitkin viime vuotta. Lisäksi mallin käytännön ohjeita on sovellettu ikääntyvän kehitysvammaisen ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi Savon ammatti- ja aikuisopiston tutkintokoulutuksessa. Tästä jatketaan hyvillä Muistin eväillä Suomi 100 -juhlavuotta!   

29.01.2018Uusi hanke: Muistin eväät - toimintaa ruuan voimalla
10.01.2017Hyvää vuotta 2017! Tervehdys Elä unoha evväitä -projektista
16.12.2016Tulossa keväällä 2017: Ravitsemusfoorumi Kuopiossa
21.11.2016Tutkittua: ikääntyneiden omaishoitajien ravitsemuksessa parannettavaa
10.11.2016Tutkittua: muistisairaan henkilön hyvää elämää kotona
20.10.2016Voimaa ruuasta -lehdessä muistisairauksista ja ravitsemuksesta
17.10.2016Tutkittua: ravitsemushoito parantaa iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden ravitsemustilaa
29.09.2016Yle Uutiset: hoitolaitoksessa asuvien ikääntyneiden ravitsemushaasteista
27.09.2016Mitä minulle kuuluu? Muistiviikko Pohjois-Savossa
16.09.2016Iloa yhdessä liikkuen - ravintoa unohtamatta!

Siirry arkistoon »